Znak ewakuacyjny “Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej”