Znak elektryczny “Wyłącz przed rozpoczęciem pracy”