Znak elektryczny „Wyłącz przed rozpoczęciem pracy”