Znak elektryczny „Przed otwarciem rozładuj wysokie napiecie”