Znak elektryczny “Przed otwarciem rozładuj wysokie napiecie”