Znak elektryczny „Przed otwarciem rozładuj wysokie napięcie”