Znak elektryczny “Przed otwarciem rozładuj wysokie napięcie”