Znak elektryczny “Oświetleniowy obwód pod napięciem”