Znak elektryczny „Oświetleniowy obwód pod napięciem”