Znak elektryczny “Nie załączać na lini pracują ludzie”