Znak elektryczny „Nie załączać na lini pracują ludzie”