Znak elektryczny „Nie dotykać przewodów pod napięciem”