Znak elektryczny “Nie dotykać przewodów pod napięciem”