Znak elektryczny „Nie dotykać przewód pod napięciem”