Znak elektryczny “Nie dotykać przewód pod napięciem”