Znak elektryczny „Kabel wysokiego napięcia niebezpieczeństwo dla życia”