Znak elektryczny “Kabel wysokiego napięcia niebezpieczeństwo dla życia”