Znak BHP „Zakaz ruchu urządzeń do transportu poziomego”