Znak BHP „Uwaga substancja szkodliwa lub drażniąca”