Znak BHP “Uwaga substancja szkodliwa lub drażniąca”