Znak BHP “Uwaga! Strefa nadmiernego zapylenia szkodliwa dla zdrowia”