Znak BHP “Uwaga! Strefa nadmiernego hałasu szkodliwa dla zdrowia”