Znak BHP “Uwaga! Niebezpieczeństwo zgniecenia dłoni”