Znak BHP “Uwaga! Gorąca powierzchnie/ Nie dotykać”