Znak BHP „Uwaga! Gorąca powierzchnie/ Nie dotykać”