Znak BHP “Uwaga! Gorąca powierzchnia/ Nakaz stosowania ochrony rąk”