Znak BHP „Uwaga! Gorąca powierzchnia/ Nakaz stosowania ochrony rąk”