Znak BHP “Ostrzeżenie przed subst radioaktywnymi i promieniowaniem jonizującym”