Znak BHP „Ostrzeżenie przed subst radioaktywnymi i promieniowaniem jonizującym”