Znak BHP „Ostrzeżenie przed promieniami laserowymi”