Znak BHP “Ostrzeżenie przed promieniami laserowymi”