Znak BHP “Ostrzeżenie przed niebezpieczenstwem zatrucia substancjami toksycznymi”