Znak BHP „Ostrzeżenie przed niebezpieczenstwem zatrucia substancjami toksycznymi”