Znak BHP “Ostrz przed niebezp.potknięcia się/Nakaz używ.sprz.chron.przed upad.z wys.”