Znak elektryczny „Nie dotykać urządzenie elektryczne”