Znak ostrzegawczy dla materiałów niebezpiecznych „Uwaga! Niebezpieczeństwo”