Znak ostrzegawczy dla materiałów niebezpiecznych „Uwaga! Substancje szkodliwe i drażniące”