Znak ostrzegawczy dla materiałów niebezpiecznych „Uwaga! Substancje łatwopalne”