Oznaczenia substancji chemicznych – kategoria niebezpieczne „Substancja stwarzająca zagrożenie biologiczne”