Oznaczenia substancji chemicznych – kategoria niebezpieczne „Substancja niebezpieczna dla środowiska”