Oznaczenia substancji chemicznych – kategoria niebezpieczne „Substancja drażniąca”