Oznaczenia substancji chemicznych – kategoria niebezpieczne „Substancja żrąca”