Oznaczenia substancji chemicznych – kategoria niebezpieczne „Substancja szkodliwa”