Oznaczenia substancji chemicznych – kategoria niebezpieczne „Substancja bardzo toksyczna”