Oznakowanie substancji niebezpiecznych w transporcie „Chronić przed wilgocią”