Oznakowanie substancji niebezpiecznych w transporcie “Chronić przed wilgocią”