Oznakowanie substancji niebezpiecznych w transporcie „Chronić przed temperaturą”