Oznakowanie substancji niebezpiecznych w transporcie “Chronić przed temperaturą”