Oznakowanie substancji chemicznych „Ostrzeżenie przed substancjami żrącymi”