Oznakowanie substancji chemicznych “Ostrzeżenie przed substancjami żrącymi”