Oznakowanie substancji chemicznych “Ostrzeżenie przed substancjami wybuchowymi”