Oznakowanie substancji chemicznych „Ostrzeżenie przed substancjami wybuchowymi”