Oznakowanie substancji chemicznych “Ostrzeżenie przed substancjami toksycznymi”