Oznakowanie substancji chemicznych “Ostrzeżenie przed substancjami łatwopalnymi”