Oznakowanie promieniowania “Promieniowanie elektromagnetyczne (strefa zagrożona)”