Oznakowanie promieniowania „Promieniowanie elektromagnetyczne (strefa zagrożona)”