Oznakowanie promieniowania “Promieniowanie elektromagnetyczne (strefa pośrednia)”