Oznakowanie promieniowania „Promieniowanie elektromagnetyczne (strefa pośrednia)”