Oznakowanie promieniowania “Promieniowanie elektromagnetyczne (strefa niebezpieczna)”