Oznakowanie promieniowania „Promieniowanie elektromagnetyczne (strefa niebezpieczna)”