Oznakowanie promieniowania “Promieniowanie elektromagnetyczne (strefa bezpieczna)”