Oznakowanie promieniowania „Promieniowanie elektromagnetyczne (strefa bezpieczna)”