Oznakowanie promieniowania jonizującego ,,Pracownia rentgenowska”