Oznakowanie promieniowania jonizującego ,,Pracownia klasy 1″