Oznakowanie promieniowania jonizującego „Pracownia klasa…”