Oznakowanie promieniowania jonizującego ,,Pracownia akceleratora”