Oznakowanie promieniowania jonizującego ,,Magazyn źródeł promieniotwórczych”