Oznakowanie promieniowania jonizującego ,,Magazyn paliwa jądrowego”