Oznakowanie promieniowania jonizującego ,,Magazyn odpadów promieniotwórczych”